DNA R1a1a1g3a fra Hedmark til Irland og Skottland. Se også "Åker leidgangssted"