Karl Ingvoldstad med sønnen Gunnar t.v. og med fetteren Bjørn Lageraaen