Karl Ingvoldstad og konen Gønner med datteren Kirsten på armen, gønner f. Lageraaen. Fra v. datteren Olava, søskenbarna Sverre og Bjørn Lageraaen